Waarom geboorteregistratie

Waarom is een geboorteregistratie nodig?

Je pasgeboren zoon of dochter registreren. Bij ons in Nederland is dat heel eenvoudig: even naar het gemeentehuis. Hiermee krijgt het recht op zorg, onderwijs, het aanvragen van een paspoort en -niet onbelangrijk- stemrecht en trouwen. Je realiseert je bijna niet hoe belangrijk het is.

baby

In andere delen van de wereld is geboorteregistratie vaak minder vanzelfsprekend, zoals in India bijvoorbeeld. Daar wordt 59% van de kinderen bij geboorte niet geregistreerd.Zonder geboortebewijs zijn vooral meisjes extra kwetsbaar. Zij worden nog meer getroffen dan jongens en zijn vaak slachtoffer van kinderarbeid, jonge uithuwelijking, illegale adoptie en prostitutie. In India is de situatie extra zorgwekkend.

Geboorteregistratie prioriteit voor VN-vluchtelingenorganisatie

registratie baby vluchtelingDe UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, heeft onlangs besloten geboorteregistratie in 2010 en 2011 wereldwijd aan te merken als een van de strategische prioriteiten in hun werk. De vluchtelingenorganisatie heeft Plan benaderd om hierbij ondersteuning te bieden. Plan geldt wereldwijd als een van de hoofdrolspelers in het promoten en uitvoeren van geboorteregistratie. Met Plan onderkent de UNHCR al langer dat geboorteregistratie een belangrijke rol speelt bij de bescherming van groepen kwetsbare kinderen. Maar gedetailleerde en praktische richtlijnen voor geboorteregistratie in het kader van vluchtelingenproblematiek ontbraken tot nu toe. Deze richtlijnen worden nu in samenwerking met Plan geformuleerd. Dat is belangrijk omdat registratie van (statenloze) vluchtelingen een reeks specifieke problemen met zich meebrengt, die vragen om heel specifieke institutionele, administratieve en juridische maatregelen. Ook moet er een duidelijke omschrijving komen van de rol van de bij geboorteregistratie betrokken partijen, zoals staten, de UNHCR, andere VN-organisaties en het maatschappelijk middenveld.